Pressmeddelanden

Beredningen av regeringens jämställdhetsprogram började

SHM
Pressmeddelande 22.11.2019 12.14

Ändringar i behörighetskraven för tornkransförare

SHM
Pressmeddelande 21.11.2019 13.26

Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 13.26

Livslängdskoefficienten fastställd för 2020

SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 11.54