Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändring av rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
27.9.2019 15.30
Pressmeddelande 100/2019

Ett utkast till regeringsproposition om höjning av den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa för dem som är födda 1961 eller senare har sänts på remiss av social - och hälsovårdsministeriet. Tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa kallas ofta pensionssluss i den offentliga debatten.

Vid sina budgetförhandlingar i september beslutade regeringen att den hösten 2019 ska lämna en proposition om höjning av den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa för dem som är födda 1961 eller senare. Detta innebär att en arbetslös person som är född 1961 eller senare i fortsättningen ska ha rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa vid 62 års ålder. I nuläget är åldersgränsen 61 år. Inga ändringar föreslås i rätten till tilläggsdagar för äldre åldersklasser. Ändringen baserar sig på det pensionsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer slöt 2014. Målet är att förlänga människornas tid i arbetslivet och därigenom minska arbetslösheten och öka sysselsättningen.

Arbetsgivare deltar vanligen i finansieringen av arbetslöshetsförmånerna genom att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Större arbetsgivare har ett särskilt ansvar för finansieringen av förmånerna för äldre arbetslösa via ett självrisksystem. Syftet med systemet med självriskpremier är att uppmuntra de stora arbetsgivare som omfattas av systemet att agera så att arbetstagarna fortsätter arbeta fram till åldern för ålderspension. En betydande del av finansieringen av tilläggsdagarna har täckts med intäkterna av självriskpremierna. I propositionen föreslås det också att den ålder vid vilken arbetsgivarens skyldighet att betala självriskpremie upphör höjs med ett år från 63 till 64 år, så att den motsvarar höjningen av den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar. Syftet med höjningen av den ålder vid vilken skyldigheten att betala självriskpremier upphör är att bibehålla incitamenten och finansieringsansvaren i systemet när pensionsåldern och den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar höjs.

Samtidigt föreslås att den allmänna övre åldersgränsen för beviljande av arbetslöshetsförmåner ändras, så att åldersgränsen motsvarar höjningen av åldersgränserna för den lägsta pensionsåldern.

Remisstiden går ut den 24 oktober. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 0295163435, [email protected] (30.9.-)  
Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected] (27.9.)
Juho Orjala, specialmedarbetare, tfn 0295 163 424 (förfrågningar om intervjuer med minister Pekonen)

Tillbaka till toppen