Hoppa till innehåll
Media

Tre organisationer får sammanlagt 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för att ordna mathjälp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2019 7.00
Pressmeddelande 105/2019

Social - och hälsovårdsministeriet har beviljat 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp fram till utgången av 2020. Tre riksomfattande organisationer får understöd för att genomföra mathjälp: Samaria rf (1 000 000 euro), Työttömien keskusjärjestö ry (122 000 euro) och Finlands Röda Kors (78 000 euro).

Samtliga organisationer som beviljats understöd har etablerad verksamhet i fråga om att ordna mathjälp och utveckla den. De är också verksamma antingen i hela landet eller genom nätverk i flera regioner. De har ålagts samarbetsskyldighet för att undvika överlappningar.

Vid beviljandet av understöd låg tonvikten på att stödja verksamheten hos föreningar som ger mathjälp och utvecklingen av denna verksamhet enligt riksomfattande enhetliga grunder. Samtidigt ville man säkerställa den geografiska täckningen samt verksamhetens verkningsfullhet och långsiktighet.

Understöd kunde sökas under tiden 26.2.2019–15.3.2019. Sammanlagt 6 ansökningar kom in inom utsatt tid.

Ytterligare information

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 204 (frågor om innehållet)

Kati Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 727 (frågor om statsunderstödsprocessen)

Tillbaka till toppen