Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att den villkorliga ersättningen i systemet för läkemedelsersättning ska få en fortsättning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.34
Pressmeddelande 109/2019

Ett kontrollerat införande av nya läkemedel för dem som behöver dem har sedan 2017 understötts med verksamhetsmodellen för villkorlig ersättning. Modellen har delat den ekonomiska risk som ibruktagandet av läkemedel medför och gjort det möjligt att snabbare än tidigare tillhandahålla nya läkemedel för dem som behöver dem. Regeringen föreslår att förfarandet förlängs till utgången av 2025.

Syftet med systemet för läkemedelsersättning är att trygga att patienterna får den läkemedelsbehandling de behöver till skäliga kostnader. Det föreslås att den villkorliga ersättningen ska få en fortsättning för att prisregleringen för de preparat som ska ersättas och systemet för läkemedelsersättning ska fungera på avsett sätt. Om modellen för villkorlig ersättning inte var i bruk, skulle urvalet av läkemedelsbehandlingar för patienterna sannolikt vara mer begränsat än nu.

Det är utmanande att uppta nya läkemedel i systemet för läkemedelsersättning. Nya läkemedel är ofta anmärkningsvärt dyra och tillgången till information om deras kostnadsnyttoeffekt och hälsofördelar är begränsad vid tidpunkten för beslutsfattandet. Flera europeiska länder har tagit i bruk så kallade riskfördelningsmodeller för att försöka hantera ibruktagandet av nya läkemedel. Den villkorliga ersättningen är den riskfördelningsmodell som används i Finland.

Bestämmelserna om villkorlig ersättning har byggt på en temporär lag. Erfarenheterna av verksamhetsmodellen är ännu begränsade, men de är i huvudsak positiva.

Med stöd av erfarenheterna föreslås vissa innehållsmässiga preciseringar i lagen. Sådana är bl.a. användningen av läkemedelspreparat som ska ersättas villkorligen som referenspreparat i prisjämförelser, bedömningen av skäligheten hos partipriset på ett läkemedelspreparat som ska ersättas villkorligen och slopandet av den maximala giltighetstid på fem år som föreskrivits för villkorlig ersättning.

Måndagen den 7 oktober lämnade regeringen en proposition till riksdagen om en fortsättning på den villkorliga ersättningen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och ska behandlas i samband med budgeten. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]

Tillbaka till toppen