Pressmeddelanden

Förbättringar av läkemedelssäkerheten
SHM
Pressmeddelande 29.11.2018 13.41
Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019
SHM
Pressmeddelande 16.11.2018 13.24
Sjukförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 15.11.2018 13.33