Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i begränsningarna av förplägnadsrörelser – begränsningarna som gäller accelerations- och samhällsspridningsfasen lindras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.59 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 9.27
Pressmeddelande 283/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. På basis av det rådande epidemiläget lindras och avlägsnas begränsningarna som gäller accelerations- och samhällsspridningsfasen på ett avsevärt sätt. Dessutom tillämpas i landskapet Nyland begränsningar för samhällsspridningsfasen endast i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Ändringen av förordningen börjar gälla fredagen den 1 oktober 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller i landskapen Egentliga Finland, Södra Karelen, Österbotten och Satakunta samt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla från och med den 1 oktober

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Det tidigare s.k. karoke- och dansförbudet samt kravet på egen sittplats utomhus slopas.

Begränsningar för förplägnadsrörelser på andra håll i landet, dvs. i områden som befinner sig i accelerationsfasen eller på basnivån, från och med den 1 oktober

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen