Hoppa till innehåll
Media

Stärkandet av klienternas och patienternas självbestämmanderätt framskrider – uppföljningsgrupp har tillsatts som stöd för beredningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 8.26 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 9.39
Pressmeddelande 285/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för stärkandet av klienternas och patienternas självbestämmanderätt. Den bredbasiga gruppen har till uppgift att stödja beredningen av lagstiftning som gäller klienternas och patienternas rättigheter, ta fram expertbaserad kunskap och delta i bedömningen av alternativ och förslag samt konsekvenserna av dem.  

Klienternas och patienternas ställning inom social- och hälsovårdstjänsterna kan förbättras på olika sätt. I reformarbetet, som inleddes i år, bereds ändringar i både lagstiftningen och verksamhetssätten.

Syftet är att ändra lagstiftningen så att klienternas och patienternas självbestämmanderätt tillgodoses så helt och fullt som möjligt. Samtidigt utvecklas verksamhetssätt som ökar klienternas och patienternas delaktighet och som minskar användningen av begränsningsåtgärder. 

Reformen genomförs stegvis, eftersom projektet är omfattande. Avsikten är att regeringens proposition om ändringarna i den första fasen ska överlämnas till riksdagen under nästa år.

Uppföljningsgruppen har en viktig roll i det omfattande projektet

I uppföljningsgruppen ingår bland annat företrädare för organisationer, servicesystemet och myndigheter. Gruppens första mandattid löper ut vid utgången av 2023. 

Uppföljningsgruppen sammanträdde för första gången tisdagen den 5 oktober. Kanslichef Kirsi Varhila betonade i sitt öppningsanförande den viktiga betydelse som uppföljningsgruppen har i att stöda beredningsarbetet. Varhila lyfte fram det djupa sambandet mellan projektet för självbestämmanderätt, etiska värderingar och de grundläggande fri- och rättigheterna. Varhila betonade att man utöver lagstiftningen också bör utveckla verksamhetssätten och beakta de praktiska behoven i utvecklingen av lagstiftningen.

Vid de följande mötena fortsätter uppföljningsgruppen behandla projektet genom olika teman. 

Ytterligare information:

Maija Miettinen, specialsakkunnig
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd
[email protected]

Tillbaka till toppen