Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Nu har nästan 70 procent av befolkningen över 12 år fått två vaccindoser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 10.00 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 10.59
Pressmeddelande 282

I Finland har 83,8 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått den första vaccindosen, och 69,7 procent båda vaccindoserna. Under den senaste veckan (22–29.9.) ökade vaccinationstäckningen för den första dosen med 0,4 procentenheter, och med 2,5 procentenheter för den andra dosen.

I åldersgrupperna över 60 år har redan över 86 procent fått båda vaccindoserna. I befolkningen i åldrarna 50–59 år är vaccinationstäckningen över 82 procent, och i åldrarna 40–49 år över 74 procent. Under den senaste veckan ökade vaccinationstäckningen för den första vaccindosen mest i åldersgruppen 12–15 år (1,2 procentenheter, dvs. från 66,5 procent till 67,7 procent). Vaccinationstäckningen för den andra vaccindosen ökade mest i åldersgruppen 16–19 år (7,8 procentenheter, dvs. från 30,3 procent till 38,1 procent.  

Den 26 september vårdades sammanlagt 81 patienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem vårdades 56 på bäddavdelningar och 25 på intensivvårdsavdelningar. Totalt 1 072 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 29 september.

Största delen av patienterna inom den specialiserade sjukvården är inte vaccinerade

Jämfört med våren 2020 har antalet personer som inte är vaccinerade och som behöver specialiserad sjukvård ökat under de senaste veckorna. Det här beror främst på att viruset nu sprids mera bland dem som inte är vaccinerade. Under den senaste veckan har personer i åldrarna 20−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 17 gånger oftare än personer i samma åldersgrupper som fått båda vaccinerna. Redan genom den ena vaccindosen har man uppnått ett bra skydd mot de allvarliga sjukdomssymtom som kan kräva sjukhusvård.  

Antalet smittfall sjunker dock inte längre så som de gjort flera veckor i rad. Belastningen på sjukhusvården har varierat lite varje vecka, men som helhet stannat på samma nivå. Coronaviruset är fortfarande en stor belastning särskilt för intensivvårdsavdelningarna. Största delen av dem som behöver sjukhusvård har inte blivit vaccinerade. Enligt prognosen kommer antalet patienter som behöver sjukhusvård att sjunka något. För att behovet av sjukhusvård ska minska krävs det att vacciantionstäckningen ökar och att antalet smittfall minskar. 

I vissa områden rapporteras det stora smittkluster särskilt bland ungdomar, där viruset spritts till exempel när studerande har träffats. Under de två senaste veckorna (13–26.9.) har det rapporterats 102 nya smittfall per 100 000 invånare, vilket är 20 procent färre än de 127 fall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna. Under vecka 38 konstaterades det sammanlagt 2855 fall jämfört med 2789 fall den föregående veckan.  

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds uppföljningsrapport publiceras på webbsidan med uppföljningsrapporterna om hybridstrategin.  

Efter torsdagen den 30 september kommer Institutet för hälsa och välfärd vid uppföljningen av läget att koncentrera sig på vaccinationstäckningen och antalet allvarliga sjukdomsfall i stället för antalet coronafall.  Översikterna kommer att publiceras på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor varje torsdag på eftermiddagen.  

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]                    
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen