Pressmeddelanden

Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e
SHM
Pressmeddelande 25.9.2017 11.15
I Mellersta Finland vill man få hem-vården att blomstra
SHM
Pressmeddelande 20.9.2017 15.06
Ändringar av folkpensionsindex
SHM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.44
Garantipension ska höjas
SHM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.43
Förslag till ny alkohollag lämnades till riksdagen
SHM
Pressmeddelande 14.9.2017 13.45
Kanslichef Päivi Sillanaukee till WHO:s styrelse
SHM
Pressmeddelande 13.9.2017 16.36
Utvecklandet av aktiverande social trygghet framskrider
SHM
Pressmeddelande 13.9.2017 12.00