Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Förra veckan konstaterades cirka 9 400 nya coronafall, belastningen på intensivvården har fördubblats jämfört med slutet av oktober

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 10.00 | Publicerad på svenska 9.12.2021 kl. 10.20
Pressmeddelande 389

Vecka 48 konstaterades nästan 9 400 nya coronavirusfall i Finland. Det rapporterade antalet fall per vecka har fördubblats jämfört med månadsskiftet oktober-november, då det konstaterades cirka 4 200 nya fall vecka 43 och cirka 5 200 fall vecka 44. Också testningsaktiviteten har ökat i flera veckors tid. Belastningen på den specialiserade sjukvården har varit på samma höga nivå sedan oktober, och belastningen på intensivvården har fördubblats jämfört med slutet av oktober.

Totalt 1 395 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 8 december 2021. Under de två senaste veckorna (24.11–8.12) har 93 dödsfall registrerats, varav 81 procent har varit över 70 år.

Vaccinationstäckningen bland unga och unga vuxna är lägre än hos den övriga befolkningen. Fram till den 8 december hade 73 procent av åldersgruppen 16–39 år fått den andra vaccindosen, medan andelen var 82 procent i åldersgruppen 40–49 år och 90 procent i åldersgruppen över 50 år. Fram till den 8 december har 87 procent av 12 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 82,3 procent har fått minst två vaccindoser och 7,6 procent har fått tre vaccindoser. I synnerhet bland unga och vuxna som inte är vaccinerade är incidensen av coronavirusfall på en aldrig tidigare skådad nivå.

Under vecka 48 gjordes cirka 147 000 coronatester. Testningsaktiviteten har ökat under senaste veckorna. I månadsskiftet oktober-november gjordes 80 000–88 000 tester varje vecka. Av de tester som togs förra veckan var 6,4 procent positiva. Under de två föregående veckorna var andelen 6,3 procent och i slutet av oktober 5,2 procent. 

I Finland har det för närvarande konstaterats nio coronafall orsakade av omikronvarianten. Sju av dem hör till samma smittkedja som har samband med resor till Sverige, och två andra fall har konstaterats hos personer som anlänt från Nigeria och Sydafrika.

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i 15 områden: Landskapet Åland samt Södra Karelens, Södra Österbottens, Helsingfors och Nylands (HUS), Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Länsi Pohja, Birkalands, Norra Österbottens, Päijänne-Häme, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsida Lägesöversikt om coronaviruset. En omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbsidan Hybridistrategins uppföljningsrapport.

Ytterligare information: 

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]   Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

 

Tillbaka till toppen