Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna för områdena med samhällsspridning tas i bruk i hela landskapet Lappland och i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.38
Pressmeddelande 397/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. De begränsningar för förplägnadsrörelser som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids tas i bruk i hela landskapet Lappland och i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Ändringen av förordningen träder i kraft lördagen den 18 december kl. 00.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller förplägnadsrörelser i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland och Åland samt Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från den 18 december kl. 00.

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05-18. Alkoholdrycker som sålts innan serveringen av alkohol upphör ska förtäras inom en timme efter serveringstidens slut. Att servera alkoholdrycker efter kl.17.00 är tillåtet endast genom att använda coronapasset.

Förplägnadsrörelser som inte serverar alkoholdrycker får hålla öppet kl. 05-01. Till exempel snabbmatställen och caféer kan hålla öppet som förut. Även barer och restauranger får hålla öppet kl. 05-01 om de inte serverar alkoholdrycker.

Förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga förplägnadsrörelser får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Begränsningarna av kundplatserna gäller dock inte landskapet Åland.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Som ett alternativ till de ovannämnda begränsningarna kan aktören kräva att kunderna ska ha coronapass.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landets övriga områden från den 18 december kl. 00.00.

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen