Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pandemins konsekvenser och samhälleliga utmaningar diskuteras vid nordiska välfärdsforumet

Social- och hälsovårdsministeriet
8.12.2021 10.44
Pressmeddelande 387/2021

Det nordiska välfärdsforumet (Nordic Welfare Forum) ordnas virtuellt 8–9 december 2021 som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. Det är ett av de viktigaste evenemangen inom social- och hälsovårdssektorn under Finlands ordförandeskap.

Forumet skapades efter önskemål om en diskussionsplattform med hjälp av vilken man kan följa upp välfärdens utveckling och dess utmaningar i Norden samt främja så kallade nordiska välfärdsindikatorer. Det första forumet ordnades i Stockholm 2018. Forumet som nu ordnas är det andra i sitt slag.

”Vårt samhälle, som är i förändring, kräver nytt tänkande, aktuell information och kunskapsbaserat beslutsfattande för att vi ska kunna lära oss av de pågående kriserna och för att stärka jämställdheten och den sociala hållbarheten. Jag är övertygad om att det nordiska välfärdsforumet genom sin verksamhet kommer att främja detta, så att våra välfärdsstater kan blomstra även i framtiden”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Minister Sarkkinen inleder seminariet den 8 december och seminariet avslutas med ett anförande av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. Konferensens språk är engelska. Deltagarna är nordiska experter, beslutsfattare, forskare, erfarenhetsexperter och tjänstemän. 

Temat för konferensen är den nordiska välfärdssamhällsmodellen och social hållbarhet

Årets evenemang fokuserar särskilt på de utmaningar och lösningar som coronapandemin medför för välfärdssystemen i Norden. Ämnen som kommer att diskuteras är bl.a. pandemins inverkan på välfärdssamhällsmodellen och olika befolkningsgrupper, ökad fattigdom och social utslagning samt befolkningsstrukturens utmaningar.

"Trots de utmaningar som coronapandemin medför är de nordiska ländernas vision för 2030 om världens mest hållbara och integrerade region lika viktig som för två år sedan. Under coronapandemin har det blivit tydligare än någonsin hur viktigt det är att aktivt sträva efter vår vision. Vi måste målmedvetet stärka vårt samarbete och främja vår integration ", konstaterar minister Blomqvist.

Ytterligare information

Jiri Sironen, minister Sarkkinens specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 410, [email protected]
Carolina Nordling, minister Blomqvists specialmedarbetare, justitieministeriet, [email protected]
Mia Mäkinen, projektplanerare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 075, [email protected]

Tillbaka till toppen