Hoppa till innehåll
Media

Företagshälsovårdens möjligheter att delta i genomförandet av covid-19-vaccinationer förbättras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.37
Pressmeddelande 396

Kommunerna ska i fortsättningen utreda om de tjänsteproducenter inom företagshälsovården som är verksamma inom respektive kommuns område har möjlighet att medverka i genomförandet av covid-19-vaccinationerna, om det behövs för att säkerställa att vaccinationerna tillhandahålls utan dröjsmål. Statsrådet fattade torsdagen den 16 december beslut om en ändring av 1 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer.

Syftet med ändringen av förordningen är bland annat att frigöra de resurser som kommunerna använder för vaccinationsverksamhet för andra uppgifter, att främja ett så snabbt genomförande av påfyllnadsvaccinationer som möjligt samt att främja vaccinationstäckningen bland befolkningen i arbetsför ålder.

Genom ändringen av förordningen föreskrivs det inte om några nya uppgifter för kommunerna eller företagshälsovården. Kommunen har redan enligt gällande bestämmelser organiseringsansvaret för vaccinationer och företagshälsovården har rätt att delta i genomförandet av covid-19-vaccinationer. Enligt kommunallagen kan kommunen själv utreda företagshälsovårdens möjligheter att delta eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. 

Förordningen träder i kraft den 17 december 2021.

Ytterligare information: 

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (ersättningar enligt sjukförsäkringslagen)          

Tillbaka till toppen