Pressmeddelanden

En totalrevidering av jämställdhetslagen föreslås

SHM
Pressmeddelande 30.9.2004 11.39

Pensionslagstiftningen justeras

SHM
Pressmeddelande 30.9.2004 11.35

Pensionsstöd till långtidsarbetslösa

SHM
Pressmeddelande 30.9.2004 11.34

Övervikt bland unga en folkhälsorisk i framtiden

SHM
Pressmeddelande 28.9.2004 6.30

Nordiskt jämställdhetsministermöte på Island

SHM
Pressmeddelande 21.9.2004 7.00

Den högspecialierad sjukvården centraliseras

SHM
Pressmeddelande 16.9.2004 11.20

Från och med mars skall vård fås inom utsatt tid

SHM
Pressmeddelande 16.9.2004 11.10

Folkpensionen höjs med 7 euro

SHM
Pressmeddelande 16.9.2004 11.00

Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.15

Stödet för hemvård och privat vård av barn stiger

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.05

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.03

Lagproposition om en barnombudsmannatjänst

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.00

Rätten till veteranrehablitering utökas

SHM
Pressmeddelande 14.9.2004 8.00