Hoppa till innehåll
Media

Statsandelen till kommunerna höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2003 13.50
Pressmeddelande -

Statsandelen till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader höjs år 2004. Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen hänför sig till budgetpropositionen för 2004.

Höjningen genomförs genom att statsandelen för social- och hälsovården höjs från 28,06 procent till 31,82 procent av de kalkylerade kostnaderna. Höjningen av statsandelen ökar statens andel år 2004 med cirka 420 miljoner euro.

Bakom höjningen av statsandelen ligger huvudsakligen lindringen av beskattningen av förvärvsinkomsterna, vilket avsevärt minskar kommunernas skatteinkomster år 2004. Skatteinkomsterna minskar med cirka 357 miljoner euro jämfört med år 2003. Kommunernas förlorade skatteinkomster ersätts i sin helhet till kommunerna genom att statsandelsprocenten höjs med 3,25 procentenheter.

Statsandelsprocenten höjs även för att säkerställa ett väl fungerande social- och hälsovårdssystem. På basis av detta ökar statsandelen med över 53 miljoner euro år 2004, vilket motsvarar en andel om 0,49 procentenheter av höjningen av statsandelsprocenten. Höjningen av statsandelen stöder särskilt genomförandet av det nationella hälso- ochsjukvårdsprojektet och utvecklingsprogrammet för det sociala området.

Förutom höjningen av statsandelen justeras också kommunernas självfinansieringsandel. Kommunernas utgifter för utkomststödet kommer uppskattningsvis att minska med cirka 15,5 miljoner euro år 2004 i och med det särskilda stödet för invandrare, som trädde i kraft den 1 oktober 2003. Därför höjs kommunernas självfinansieringsandel per kommuninvånare med 2,99 euro från och med 2004.

Ytterligare information: regeringsrådet Jouko Narikka, tfn (09) 160 738 57

Tillbaka till toppen