Hoppa till innehåll
Media

Pensionsnämnden tillsatt för mandatperioden 2004-2006

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2003 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte den 18 januari en ny pensionsnämnd för mandatperioden 2004-2006. Ordförande för den nya pensionsnämnden är vicehäradshövding Outi Antila och vice ordförande jur.kand. Tuulikki Haikarainen, vicehäradshövding Heikki T. Hämäläinen och jur.kand. Veikko Liuksia.

Pensionsnämnden och försäkringsdomstolen är besvärsinstanser i arbetspensionsärenden. Pensionsnämnden består av en ordförande med uppgiften som huvudsyssla, en vice ordförande samt läkarmedlemmar och sakkunnigmedlemmar. Nämndens medlemmar verkar under domaransvar. Pensionsnämndens mandatperiod är 1.1.2004-31.12.2006. Pensionsnämnden tillsattes nu för första gången av statsrådet, då den tidigare tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information: överinspektör Kai Kullaa, tfn (09) 160 731 40

Tillbaka till toppen