Hoppa till innehåll
Media

Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2003 13.22
Pressmeddelande -

Den partiella vårdpenningen enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn höjs från nuvarande 63,07 euro till 70 euro i månaden år 2004. Rätten till partiell vårdpenning utvidgas samtidigt till att gälla barnets första och andra läsår inom den grundläggande utbildningen. En förälder har rätt till partiell vårdpenning också under läsåret innan barnet börjar i läropliktsskola, om barnet då som läropliktigt deltar i förskoleundervisning. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har föräldern rätt till partiell vårdpenning till utgången av barnets tredje läsår inom den grundläggande utbildningen. Partiell vårdpenning kan betalas till båda föräldrarna även om deras partiella vårdledighet infaller under samma kalenderperiod.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft så att höjningen av den partiella vårdpenningen träder i kraft den 1 januari 2004 och den utvidgade rätten till partiell vårdpenning träder i kraft den 1 augusti 2004.

Med partiell vårdpenning avses vårdledighet som ges genom att arbetstiden per dygneller per vecka förkortas. En person som minst 12 månader varit anställd hos samma arbetsgivare under de senast 24 månaderna har rätt till partiell vårdledighet. Partiell vårdledighet ges genom att den dagliga arbetstiden förkortas till sex timmar. Om arbetstiden förkortas så att den utgör ett genomsnitt skall den förkortas till i genomsnitt 30 timmar i veckan. Partiell vårdledighet förutsätter avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Ytterligare information: jurist Anne Kumpula, tfn (09) 160 723 64

Tillbaka till toppen