Hoppa till innehåll
Media

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käyttöön Suomessa ensi kesäkuun alusta

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 15.12.2003 7.00
Tiedote 376/2003

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka valmistelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöönottoa, luovutti muistionsa maanantaina 15. joulukuuta sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Työryhmä on laatinut suunnitelman sairaanhoitokortin toteutuksesta Suomessa, sen kustannuksista sekä korttiin liittyvistä lainsäädännöllisistä muutoksista.

Suomessa otetaan 1.6.2004 käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin avulla on mahdollista saada välttämätön sairaanhoito oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU-jäsenvaltiossa. Kortti osoittaa, että henkilö on sairausvakuutettu jossakin jäsenmaassa ja että hänellä on oikeus saada toisessa jäsenmaassa oleskelun aikana välttämätön sairaanhoito.

Vastaavanlainen kortti tulee samanaikaisesti käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa. Poikkeuksena ovat jäsenmaat, joilla ei ennestään ole käytössä kansallista sairausvakuutuskorttia. Nämä maat ovat voineet pyytää siirtymäaikaa kortin käyttöönotolle. Siirtymäaika jatkuu 31.12.2005 asti. Eri jäsenvaltioissa myönnettävät kortit ovat ulkoasultaan yhteneväisiä. Käyttöönotettava kortti korvaa tähän asti käytetyt paperiset sairaanhoitolomakkeet. Päätökset sähköisen eurooppalaisen kortin käyttöönotosta tehdään myöhemmin.Sairaanhoitokortti voidaan myöntää henkilölle, jolla on Suomessa oikeus sairaanhoitoon. Suomessa kortin myöntää hakemuksesta Kela. Hakemuksen voi jättää postitse tai henkilökohtaisesti mihin tahansa Kelan toimistoon. Korttia ei voi saada Kelan toimistosta odottaessa vaan kortti toimitetaan postitse hakijan antamaan osoitteeseen. Kiireellisissä tapauksissa voidaan antaa väliaikainen paperitodistus, jolla varmistetaan, että tilapäisesti ulkomailla oleskeleva henkilö saa tarvitsemansa sairaanhoitoetuudet. Kortti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Kortin voimassaolon päättyessä tilalle myönnetään automaattisesti uusi kortti ilman eri hakemusta, mikäli myöntämisen edellytykset ovat pysyneet ennallaan.Muissa jäsenvaltioissa myönnetyn sairaanhoitokortin haltijalla on Suomessa oikeus saada oleskelun aikana välttämätöntä hoitoa julkisen terveydenhuollon yksiköissä. Ulkomaisen kortin haltijalla on myös oikeus Kelan maksamiin sairausvakuutuslain mukaisiin sairaanhoitokorvauksiin esimerkiksi lääkkeistä sekä yksityislääkärin palkkioista ja tutkimus- ja hoitokuluista.

Annetun sairaanhoidon kustannukset laskutetaan jäsenvaltioiden välillä siten, että kortin myöntänyt valtio korvaa oleskeluvaltiolle syntyneet kustannukset.Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Anne Neimala puh. 09 - 160 73870, 050 - 559 9166

Toimittajakappaleet STM:n viestintäyksiköstä, Eeva Viitanen puh. 09-160 74176.

Muistion voi tilata STM:n julkaisumyynnistä puh. 03-260 8158.

Tillbaka till toppen