Pressmeddelanden

Lantbruksföretagarnas semesterrätt förlängs med en dag

SHM
Pressmeddelande 29.11.2007 12.40

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009

SHM
Pressmeddelande 29.11.2007 12.39

Barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs år 2008

SHM
Pressmeddelande 22.11.2007 12.15

Minister Hyssälä: Dags att förnya föräldraledigheten

SHM
Pressmeddelande 21.11.2007 13.30

Minister Risikko: Det godkända löneavtalet gagnar alla

SHM
Pressmeddelande 19.11.2007 14.55

Inkallelserna till patientsäkerhetsarbete fortsätter

SHM
Pressmeddelande 18.11.2007 11.15

Republikens president stadfäste patientsäkerhetslagen

SHM
Pressmeddelande 16.11.2007 14.00

Förberedelser för en eventuell patientsäkerhetslag

SHM
Pressmeddelande 15.11.2007 10.30

Tusby kommun behöver hjälp med eftervården

SHM
Pressmeddelande 14.11.2007 15.07

SHM utlovar stöd för krisarbetet i Jokela

SHM
Pressmeddelande 8.11.2007 14.37