Hoppa till innehåll
Media

Sjukpensionärers återgång i arbete underlättas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2009 11.49
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår en ny lag som ska främja sjukpensionärers möjligheter att arbeta. De ska kunna förtjäna minst 600 euro i månaden medan de är sjukpensionerade utan att det inverkar på deras pension. Lagen förbättrar också sjukpensionärernas möjligheter att lämna sin pension vilande och att få sin pension utbetalad på nytt utan ny bedömning av arbetsförmågan, om arbetet upphör eller arbetsinkomsterna sjunker ner till lagstadgade inkomstgränser. Den nya lagen ska gälla personer som är sjukpensionerade såväl enligt arbetspensionslagarna som folkpensionslagen.  

Regeringen beslöt om innehållet i propositionen onsdagen den 13 maj. Presidenten har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på fredag.  Propositionen hänför sig till statens budgetförslag för år 2010 och ska behandlas i samband med den. Meningen är att lagen ska träda i kraft i början av år 2010 och att den är i kraft till slutet av år 2013. Propositionen bygger på regeringsprogrammet och på SATA-kommitténs linjedragningar. Under tiden som lagen är i kraft ska man följa upp hur den främjar sjukpensionärernas återgång i arbete.

Den som får sjukpension ska kunna tjäna 600 euro i månaden

Den som får sjukpension enligt folkpensionslagen ska vid sidan av pensionen kunna tjäna upp till 600 euro i månaden utan att sjukpensionen påverkas av inkomsterna.

Den som får full invalidpension enligt arbetspensionslagarna ska vid sidan av pensionen kunna tjäna högst 40 procent av sin stabiliserade genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började  eller högst 600 euro i månaden, om den tidigare nämnda 40 procenten av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten är lägre än 600 euro. Den som har delinvalidpension ska kunna tjäna högst 60 procent av sin genomsnittliga inkomst för tiden innan arbetsoförmågan började eller högst 600 euro i månaden, om den tidigare avsedda 60 procenten är mindre än 600 euro i månaden. 

Vilande sjukpension och återgång till utbetalning

Om personens arbetsinkomster överstiger de i lagen föreskrivna gränserna, ska utbetalningen av hans eller hennes sjukpension avbrytas och pensionen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år. Den vilande pensionen börjar betalas ut på nytt då pensionären har meddelat pensionsanstalten att han eller hon har slutat arbeta eller att arbetsinkomsterna har sjunkit ner till inkomstgränsen. Om en sådan anmälan inte görs inom två år från det pensionen lämnades vilande,  indras  pensionen. Bestämmelserna om att lämna pensionen vilande ska gälla alla sjukpensioner enligt sjukpensionslagarna och folkpensionslagen. 

Ytterligare uppgifter ger regeringssekreterare Maritta Hirvi tfn. (09) 160 74338

Tillbaka till toppen