Pressmeddelanden

Regeringen stärker pensionsanstalternas solvens

SHM
Pressmeddelande 17.10.2008 8.27

Alla socialskyddstjänster från ett och samma ställe?

SHM
Pressmeddelande 13.10.2008 10.01

Elektroniska pensionsutdrag tas i bruk år 2009

SHM
Pressmeddelande 9.10.2008 11.20

SHM stöder organiseringen av krisarbetet i Kauhajoki

SHM
Pressmeddelande 24.9.2008 11.10

Ministrar i trim främjar hälsan

SHM
Pressmeddelande 17.9.2008 15.15