Hoppa till innehåll
Media

Rätt till sjukpension som 16-åring för barn som blir handikappade utomlands

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.19
Pressmeddelande -

Barn som har blivit handikappade utomlands och flyttat till Finland ska från och med år 2010 ha rätt till sjukpension och vårdbidrag för pensionstagare när han eller hon fyller 16 år. Förutsättningen är att personen får handikappbidrag för personer under 16 år då han eller hon fyller 16.

Syftet med lagen är att göra situationen för unga arbetsoförmögna personer likvärdig oberoende av var personen har bott då arbetsoförmågan började.

Enligt nuvarande lagstiftning bör en person som har blivit handikappad utomlands som barn ha bott minst tre år i Finland efter att ha fyllt 16 år för att beviljas sjukpension och vårdbidrag för pensionstagare. Om personen har blivit handikappad i Finland kan förmånerna beviljas redan till en 16-åring.

Regeringen föreslog tisdagen den 22 december att lagen ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster den samma dag. Lagen träder i kraft den 1.1.2010.

För mer information äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 73866, fö[email protected]

Tillbaka till toppen