Hoppa till innehåll
Media

Henkilön eläessään ilmaisema tahto paremmin esiin elinluovutuksissa

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 29.12.2009 8.59
Tiedote -

Kuolleelta tapahtuvaa elimien, kudoksien ja solujen irrottamista koskevaa suostumussäännöstä esitetään muutettavaksi. Elimiä, kudoksia ja soluja saisi irrottaa, jos vainaja ei ole elinaikanaan oletettavasti vastustanut toimenpidettä (oletettu suostumus). Henkilön eläessään ilmaisemaa näkemystä olisi noudatettava. Alaikäisen ja täysi-ikäisen vajaavaltaisen osalta edellytettäisiin, että huoltaja tai omainen ei vastusta luovutusta.

Täysivaltaisen henkilön kirjallisesti ilmaistua elinluovutuskieltoa olisi noudatettava eikä luovutusta saisi toteuttaa, jos on syy olettaa, että vainaja olisi eläessään vastustanut toimenpidettä. Elinluovutustahtonsa voisi kirjata esimerkiksi paperille ja kertoa siitä omaisilleen. Valmisteilla oleva sähköinen potilasarkisto mahdollistaa tulevaisuudessa keskitetysti potilaan tahdon tallentamisen.

Hallitus päätti tiistaina 29. joulukuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä

Tavoitteena on lisätä elinsiirtoja sekä painottaa elinluovuttajan omaa näkemystä elinten ja kudoksien irrotukseen toisen ihmisen hoitoa varten. Suomessa tehdään vuosittain vajaat 400 elinsiirtoa, joista kiinteiden elinten siirtoja on vajaa 300 ja luuytimensiirtoja runsas 100. Elin- ja kudossiirtojen lisääminen säästäisi ihmishenkiä ja parantaisi siirteen saaneiden henkilöiden toimintakykyä.Tällä hetkellä Suomessa elää yli 3 500 siirteen saanutta potilasta.

Lisäksi elävän elin- ja kudosluovuttajan tutkimukset ja hoito esitetään säädettäväksi maksuttomiksi, jotta luovutus ei estyisi taloudellisista syistä. Jos työnantaja maksaisi luovuttajalle elinluovutuksesta aiheutuvalta työkyvyttömyysajalta palkkaa, sairausvakuutuslain mukainen päiväraha voitaisiin maksaa luovuttajan sijasta työnantajalle. Tavoitteena on vähentää elävälle luovuttajalle koituvia kustannuksia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. elokuuta 2010.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Terhi Hermanson, puh. 050 581 5669Tillbaka till toppen