Pressmeddelanden

EU vill inrätta en databas för narkotikaprekursorer

SHM
Pressmeddelande 22.11.2012 11.29

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2013 har fastställts

SHM
Pressmeddelande 22.11.2012 11.26

Arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2013

SHM
Pressmeddelande 15.11.2012 11.21

Inbesparingar i sjukförsäkringsutgifterna genomförs

SHM
Pressmeddelande 15.11.2012 11.19

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2013

SHM
Pressmeddelande 15.11.2012 9.17

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2013

SHM
Pressmeddelande 24.10.2012 9.49