Pressmeddelanden

Organisationer får 315 miljoner euro av RAY:s avkastning

SHM
Pressmeddelande 28.1.2016 15.27

Pensionsåldern höjs och tiden i arbetslivet förlängs

SHM
Pressmeddelande 28.1.2016 13.36

Minister Rehula träffar Sveriges hälsominister

SHM
Pressmeddelande 20.1.2016 9.14

Alterneringsledigheten blir kortare

SHM
Pressmeddelande 30.12.2015 14.21

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016

SHM
Pressmeddelande 17.12.2015 14.18