Pressmeddelanden

Höjt barnbidrag till ensamförsörjare

SHM
Pressmeddelande 28.12.2017 14.05

Ändringar i det allmänna bostadsbidraget

SHM
Pressmeddelande 28.12.2017 14.03

Över 700 remissyttranden om utkastet till valfrihetslag

SHM
Pressmeddelande 21.12.2017 8.00

Regeringen preciserar valfrihetslagen

SHM
Pressmeddelande 20.12.2017 19.31