Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Höjda förmåner för krigsinvaliders makar och höjt frontunderstöd för frivilliga

Social- och hälsovårdsministeriet
14.12.2017 14.00
Pressmeddelande 187/2017

Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor höjs med 150 euro från nuvarande 900 euro till 1 050 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet höjs med 225 euro från nuvarande 1 350 euro till 1 575 euro per rehabiliteringsklient.

Enligt uppskattningar uppgår antalet rehabiliteringsklienter till 1 800 personer år 2018, och av dessa är andelen krigsänkor 13. En anstaltsrehabiliteringsperiod varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar. Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras.

Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän höjs

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning höjs från 590 euro till 2 000 euro. Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område.

Frontunderstöd beviljas till cirka 50 personer år 2018.

De båda förordningarna är i kraft från den 1 januari till den 31 december 2018.

Obs! Det rätta årtalet 2018 har korrigerats i pressmeddelandet kl. 15.20.

Ytterligare information

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163 125, [email protected]

Tillbaka till toppen