Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Folkpensionsindex fryses, utkomststödets grunddel höjs

Social- och hälsovårdsministeriet
19.12.2017 16.21
Pressmeddelande 193/2017

Det görs inte några indexförhöjningar av förmåner som är bundna till folkpensionsindex, och folkpensionsindexet fryses till 2017 års nivå. Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2018–2021.

Den planerade ändringen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner, fronttillägg, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt barnförhöjning. Ändringen gäller också bestämningsgrunderna för förmåner som är bundna vid folkpensionsindex samt belopp, som gränsen för den årliga självriskandelen för läkemedelsersättningar.

Den ändring som gäller indexjusteringen är avsedd att vara permanent och ändringen kompenseras inte i samband med kommande justeringar av folkpensionsindex.

Utkomststödet höjs med 0,68 procent. Utkomststödets lagstadgade grunddel för ensamstående vuxna stiger från 455 euro till 458,10 euro. Detta motsvaras av grunddelens belopp på 491,21 euro år 2018. Storleken på utkomststödets grunddel är densamma i hela landet.

En nivåförhöjning av förmånerna för veteraner görs. På det sättet kvarstår beloppen av förmånerna för veteraner på 2017 års nivå.

Republikens president stadfäste lagarna den 19 december och de träder i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information

Pekka Humalto, regeringsråd, tfn 02951 63193, [email protected]

Tillbaka till toppen