Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM finansierar en ny handlingsplan mot könsstympning av kvinnor

Social- och hälsovårdsministeriet
15.12.2017 9.51
Pressmeddelande 189/2017

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat ett särskilt anslag på 80 000 euro för att utarbeta och genomföra en ny handlingsplan mot könsstympning av kvinnor och flickor. Den föregående handlingsplanen omfattade åren 2012–2016.

Utarbetandet av en handlingsplan mot könsstympning ingår i verkställighetsplanen för den s.k. Istanbulkonventionen för åren 2018–2021. Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Konventionen trädde i kraft i Finland år 2015. Konventionen förpliktar Finland att agera mot könsstympning.

”I Finland ingriper man inte tillräckligt mot könsstympning av kvinnor och flickor. Därför behövs det fortsatt systematiskt arbete för att förhindra detta”, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

En handlingsplan ska utarbetas fram till år 2020. Därefter inkluderas handlingsplanen i handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt ska utbildning utvecklas för att yrkespersoner i sitt arbete ska lära sig att föra könsstympningen av kvinnor och flickor på tal och vara medvetna om den anmälningsplikt som gäller dem.

Kvinnliga könsstympningar utförs mest i Afrika, Mellanöstern och Asien. Uppskattningsvis finns det för närvarande över 200 miljoner kvinnor och flickor i världen vars könsorgan har stympats.

Ytterligare information:

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63389 (könsstympning av kvinnor och flickor)
Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550 (Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor)
Tanja Auvinen, direktör, tfn 02951 63715 (jämställdhetsfrågor)