Hoppa till innehåll
Media

Rehabiliteringsledare blir legitimerade yrkesutbildade personer, registreringen av närvårdare underlättas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.58
Pressmeddelande 186/2017

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras vid ingången av 2018. I fortsättningen ska rehabiliteringsledare (YH) vara legitimerade yrkesutbildade personer på samma sätt som socionomer och geronomer som avlagt yrkeshögskoleexamen. Dessutom underlättas registreringen av närvårdare.

Efter att lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft (1.3.2016) har en del av närvårdarna varit tvungna att ansöka om skydd av yrkesbeteckningen både i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki) och centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Dubbelregistreringen av närvårdare har försatt närvårdarna i en ojämlik ställning jämfört med övriga yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården.

De närvårdare som har registrerats i Terhikki den 1 mars 2016 eller tidigare kommer Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att registrera även i Suosikki efter att lagändringen trätt i kraft. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården gör anteckningen i Suosikki avgiftsfritt utan separat ansökan.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kommer också att återbetala registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade närvårdare som har registrerats i Terhikki den 1 mars 2016 eller tidigare. Till övriga närvårdare återbetalas registreringsavgiften inte.

Republikens president stadfäste lagen torsdagen den 14 december 2017. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Den övergångstid som reserverats för yrkesutbildade personer inom socialvården att ansöka om registrering i centralregistret för yrkesutbildade personer inom socialvården förlängs till den 30 juni 2018. Övergångstiden gäller de yrkesutbildade personer inom socialvården som enligt tidigare lagstiftning haft rätt att utöva yrke inom socialvården eller rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom socialvården.

Ytterligare information

Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 588
Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492

På andra webbplatser

Yrkesrättigheter inom socialvården

Tillbaka till toppen