Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM och FM informerar
Verkningarna av reformerna av närstående- och familjevård utvärderas 2018

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
19.12.2017 16.07
Pressmeddelande 199/2017

Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med finansministeriet bereder en uppföljning av närstående- och familjevården under år 2018. Avsikten är att utreda hur de olika landskapen har genomfört lagen om stöd för närståendevård och familjevårdslagen. Dessutom analyseras närståendevårdens omfattning och täckning och utredningar görs av utvecklingen och kostnaderna för närstående- och familjevård samt av närstående- och familjevårdarnas erfarenheter.

Närstående- och familjevården har reformerats under de senaste åren. Målet har varit att göra närståendevården attraktivare och stödja närståendevårdarna så att de orkar bättre. För detta ändamål har man ökat kommunernas statsandelar för att stödja närståendevården med 75 miljoner euro per år från och med 2016 och familjevården med 20 miljoner euro per år från och med 2017.

Från och med juli 2016 har närståendevårdare som får stöd för närståendevård erbjudits undersökningar av välmående och hälsa. De har dessutom fått minst två dygn ledigt per kalendermånad. Även de som vårdar en anhörig utan att ha ingått avtal om närståendevård har kunnat få lediga dagar i en bindande och krävande vårdsituation. Från ingången av 2018 erbjuds närståendevårdare även träning och kompletterande utbildning.

Utöver dessa reformer vill man fortsatt stärka närståendevården. I reformen av hem- och närståendevården som genomförs som regeringens spetsprojekt utvecklas konkreta verksamhetsmodeller för hem- och närståendevården. Modellerna stärker närståendevården i växlande situationer. Genom till exempel olika kortvariga system för avlösarservice, såsom ambulerande familjevårdare, och kamratstöd kan man stödja närståendevårdarna så att de orkar bättre.

De första resultaten av uppföljningen finns tillgängliga våren 2018.

Ytterligare information

Anja Noro, projektchef, social och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3006, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 549, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 338, fornamn.efternamn(at)vm.fi


Faktalåda

  • Närståendevård är en vårdform som stöder boende hemma för personer i alla åldrar som behöver vård eller omsorg på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller skada.
  • År 2016 fanns det 46 101 vårdbehövande, varav 67 procent hade fyllt 65 år. Antalet personer som har ingått avtal om närståendevård var 44 152, varav 57 procent var äldre personer.
  • Cirka 350 000 människor arbetar på olika sätt som närståendevårdare.
  • Kommunen svarar för arvodena för stöd för närståendevård. Vårdarvodets minimibelopp är 392 euro i månaden.
Tillbaka till toppen