Coronaviruset i Finland

Fram till den 13 oktober har 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 74 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det fortfarande möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Största delen av patienterna inom den specialiserade sjukvården är inte vaccinerade. Jämfört med våren 2020 har antalet personer som inte är vaccinerade och som behöver specialiserad sjukvård ökat under de senaste veckorna. Antalet patienter som vårdas på sjukhus har ökat.

En lägesbild gällande coronaviruset och ett pressmeddelande i anslutning till den publiceras på torsdagar, och samtidigt hålls också social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds gemensamma coronainfo. Den senaste lägesrapporten ger en bild av epidemins utveckling i Finland.

•    Information och lägesbilder som gäller coronavirusepidemin (på finska)

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.