Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag till riksdagen - syftet att förhindra att covid-19 sprids från utlandet 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2021 16.38
Pressmeddelande 174/2021

Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med de föreslagna ändringarna är att förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i Finland. 

Det föreslås att personer som anländer till Finland ska visa upp ett intyg över att de genomgått covid-19 inom de sex senaste månaderna eller fått en covid-19-vaccinationsserie eller visa upp ett intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits före ankomsten till Finland.

Om en person som anländer till Finland inte har ett covid-19-testintyg måste personen testa sig genast efter ankomsten till Finland. De som inte har fått hela vaccinationsserien eller inte genomgått covid-19 ska testa sig på nytt inom 3–5 dygn efter att de har anlänt till Finland. Paragrafen om det andra testet gäller till den 15 oktober 2021.  

Skyldigheten att visa upp intyg eller testa sig gäller personer som fyllt 16 år. Enligt lagen finns också vissa undantagsgrupper som inte omfattas av skyldigheten med intyg och test.  

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska det vara straffbart att inte delta i de covid-19-tester som krävs. 

Dessutom kompletteras bestämmelserna om handräckning. Polisen och Tullen kan ge handräckning till exempel för att säkerställa att förbudet mot att lämna platsen iakttas eller för att stoppa fordon och dirigera trafiken. 

Regeringen lämnade in förslagen om de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar fredagen den 18 juni (16 a–16 g §, 87 a § och 89 a §). Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2021.

I de europeiska länderna tillämpas olika åtgärder för att förhindra att viruset sprids över gränserna.  Åtgärderna innefattar till exempel karantän, testning och vaccinationskrav för resenärer. Man kan kontrollera vilka åtgärder som tillämpas i olika länder på Europeiska unionens officiella webbplats. 

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Maija Neva, specialsakkunnig, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, [email protected] 

Tillbaka till toppen