Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om utfärdande av coronaintyg från hälso- och sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2021 14.16
Pressmeddelande 173/2021

Social- och hälsovårdsministeriet sände den 21 juni 2021 ett styrningsbrev till kommuner och samkommuner, Ålands landskapsregering och privata hälsovårdsproducenter om utfärdande av coronaintyg och avgifter för coronatester.

I Finland bereds coronaintygen i Mina Kanta-tjänsten, som kompletteras stegvis.
Sedan den 26 maj har man i Mina Kanta-tjänsten kunnat få ett nationellt coronavaccinationsintyg där det framgår vilka coronavaccinationer personen har fått. Från och med den 22 juni får man via Mina Kanta-tjänsten ett EU-vaccinationsintyg som ersätter det nationella coronavaccinationsintyget. Målet är att också EU:s andra coronaintyg, det vill säga testintyget och intyget om tillfrisknande ska fås från Mina Kanta-sidorna från och med den 14 juli.

Alla får coronaintyget, som man själv kan skriva ut, från Mina Kanta-tjänsten. Dessutom kan man ge någon annan person en fullmakt att använda Kanta-tjänsten. Personer som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten eller bemyndiga en annan person att använda den, kan få en pappersversion av EU:s coronaintyg från verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården senast från och med mitten av juli. Om ett verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården inte kan skriva ut EU:s coronaintyg från Mina Kanta-tjänsten, får man ett annat coronavaccinationsintyg från hälso- och sjukvården.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kommer i juli att få tillgång till en nationell utskrifts- och registreringstjänst. Med hjälp av denna tjänst säkerställer man tillgången till pappersversionen av EU:s coronaintyg vid alla verksamhetenheter inom hälso- och sjukvården också för personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten.

EU:s coronaintyg är avgiftsfria

Det nationella coronavaccinationsintyget i Mina Kanta-tjänsten är avgiftsfritt. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna och samkommunerna med organiseringsansvar för social- och hälsovården inte tar ut avgifter för coronavaccinationsintyg som ges till personer som inte själva har möjlighet att visa upp eller skriva ut dem via Mina Kanta-tjänsten.

Efter att EU-förordningen om coronaintyg träder i kraft den 1 juli är EU:s coronaintyg och pappersversionerna av dem avgiftsfria för medborgarna.
Avgift kan tas ut för covid-19-test som görs till personer som reser utomlands från Finland
Privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården genomför covid-19-tester för personer som reser utomlands från Finland. FPA ersätter inte de coronatester som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården med anledning av resande. 

Enligt EU-förordningen kan det tas ut en avgift för tjänster i anslutning till EU:s coronaintyg – till exempel för covid-19-tester. Testerna ska vara lättillgängliga och förmånliga. Skyldigheterna enligt EU-förordningen sträcker sig inte direkt till privata tillhandahållare av hälsovårdstjänster. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar ändå att privata hälsovårdsproducenter beaktar EU-förordningen i sin prissättning. I sista hand får man ett avgiftsfritt intyg från den offentliga hälso- och sjukvården.

Mer information

Marjo Kekki, specialsakkunnig, f[email protected]  (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården)
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected] (EU-förordningen om digitala coronaintyg)
Paula Tiittala, överläkare, [email protected] (bekämpning av smittsamma sjukdomar)
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, [email protected]
Inari Otonkoski, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen