Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Undantagsbestämmelserna om utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla till 30.9.2021

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
17.6.2021 13.34 | Publicerad på svenska 18.6.2021 kl. 10.29
Pressmeddelande 169/2021

Regeringen föreslår att de undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till och med juni 2021 ska fortsätta gälla till utgången av september 2021.  

Höjningen av det skyddade beloppet i utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla

Höjningen av det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmånen från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätter att gälla fram till utgången av september 2021. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan förtjäna utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen.

Den kortare restiden i fråga om rörlighetsunderstödet fortsätter att gälla

Rörlighetsunderstöd kan fortfarande temporärt betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när anställningen inleds överstiger två timmar i stället för nuvarande tre timmar. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Arbetslöshetsförmåner kan också i fortsättningen betalas i förskott i större utsträckning

Arbetslöshetsförmån kan temporärt fortfarande betalas ut på basis av ansökan i förskott och utan beslut för högst sex månader i stället för normala två månader.

Enklare behandling av förmånsansökningar fortsätter

Vid jämkning av arbetslöshetsförmåner tillämpas den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte före den 1 oktober 2021. Jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan fortsätter också. 

Företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd fortsätter

Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter fram till utgången av september.

Företagare har kunnat få arbetsmarknadsstöd om arbetsmängden eller inkomsterna från företaget har minskat på grund av coronapandemin. Stödet gäller alla företagare oberoende av om de bedriver företagsverksamhet som enskilda näringsidkare eller i bolagsform. Stödet kan beviljas företagare inom alla branscher.

Republikens president stadfäster lagarna den 18 juni 2021 och de träder i kraft den 21 juni 2021. Lagen om arbetsmarknadsstöd för företagare träder i kraft den 1 juli 2021. Lagarna gäller till utgången av september 2021.

Ytterligare information

Joni Rehunen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3435
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (frågor om arbetsmarknadsstöd)

Tillbaka till toppen