Pressmeddelanden

Ändringar i företagshälsovårdens ersättningssystem

SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 12.15

Trafikskadenämnden och patientskadenämnden slås samman

SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.11

Priskonkurrens mellan egenvårdsläkemedel föreslås

SHM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.10

Förbättringar av läkemedelssäkerheten

SHM
Pressmeddelande 29.11.2018 13.41