Hoppa till innehåll
Media

Undersökning: Läkarna är fortsatt mycket nöjda med yrkesvalet och arbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 9.47
Pressmeddelande 8/2020

Läkarnas motiv för att söka till utbildning har inte förändrats nämnvärt under de senaste decennierna. Det har inte skett stora förändringar när det gäller i vilken utsträckning de var nöjda generellt. Majoriteten av de läkare som utexaminerats åren 2007–2016 var nöjda med sitt yrkesval.

Detta framgår av undersökningen Läkare 2018, i vilken man utredde tankar om utbildning, yrkesidentitet, värderingar och karriärutveckling hos läkare som utexaminerats åren 2007–2016.

Undersökningen är en fortsättning på en serie tvärsnittsstudier som görs vart femte år. Social- och hälsovårdsministeriet har stött genomförandet av den redan i 30 år. Undersökningen koncentrerar sig särskilt på grund- och specialiseringsutbildningar på grund av de reformer som genomförts inom dem och pågående reformer.

Det finns fortfarande vissa utvecklingsbehov när det gäller verksamhetsstyrningen inom grundutbildningen, mer undervisning i ledarskap önskvärt inom specialiseringsutbildningen

Inom grundutbildningen var respondenterna nöjdare med undervisningen i sjukhusarbete än med undervisningen i arbete vid hälsocentraler. Dessa upplevde bland annat diagnostik och vård, etiska funderingar och färdigheter för informationssökning som utbildningens starka sidor.

Läkarna önskade att grundutbildningen skulle ge bättre insikter i synnerhet i verksamhetsstyrning. Utvecklingsbehov finns även när det gäller hur väl utbildningen motsvarar arbetet.

Läkarna var ganska nöjda med specialiseringsutbildningen. Läkarna var nöjdast med undervisningen i diagnostik och vårdåtgärder. Särskilt när det gäller att följa upp bedömningen av kunnandet och uppnåendet av inlärningsmålen fanns det dock utrymme för utveckling. Det önskades mer undervisning i ledarskap, forsknings- och undervisningsarbete och hälsovårdsekonomi.

Social- och hälsovårdsministeriet utnyttjar resultaten av undersökningen och framtida separata publikationer vid utvecklandet av hälsovårdssystemet och specialistläkarutbildningen.

I planeringen, genomförandet och rapporteringen av undersökningen deltog forskare från Finlands samtliga fem medicinska fakulteter tillsammans med Finlands Läkarförbund.

Ytterligare information

Kaisa Halinen, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 154, [email protected]

Tillbaka till toppen