Hoppa till innehåll
Media

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik överförs från Valvira till Fimea

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 11.32
Pressmeddelande 176/2019

Tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik omorganiseras inom statsförvaltningen från och med den 1 januari 2020.

Tillsyns- och styrningsuppgifter som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård överförs från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Från Valvira till Fimea överförs samtidigt också de uppgifter som ingår i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och i lagen om medicinsk forskning samt styrnings- och tillsynsuppgifter som anknyter till biobanker och genteknik.

Genom överföringen eftersträvas att sakkunskapen inom hälsoteknikens område och sakkunskapen om kvalitet och säkerhet hos produkter avsedda för användning inom vården koncentreras och att detta ska ge synergieffekter.

De lagar som gäller omorganiseringen stadfästes av republikens president den 30 december 2019.

Ytterligare information

Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 593

Tillbaka till toppen