Hoppa till innehåll
Media

Nästan 29 miljoner euro beviljades i understöd för läkarhelikopterverksamhet 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 14.59
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat FinnHEMS Oy ett allmänt understöd på totalt 28 990 000 euro för läkarhelikopterverksamhet 2020. Syftet med understödet är att för de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus tillhandahålla en rikstäckande, högklassig helikoptertransporttjänst som uppfyller säkerhetsnormerna för luftfarten och är i omedelbar flygberedskap dygnet runt.

Läkarhelikopterverksamheten är en del av den prehospitala akutsjukvård som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Den omfattar prehospital akutsjukvård, flygverksamhet, baser och markenheter.

FinnHEMS Oy är ett bolag som ägs av de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus och som sedan 2011 har ansvarat för flygverksamheten, baserna och markenheterna, medan verksamheten har finansierats av staten. De sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus svarar för den prehospitala akutsjukvårdens personal, utrustning och läkemedel och kostnaderna för dessa.

Vid sitt möte den 30 december 2019 tillstyrkte finansutskottet att understödet beviljas.

Ytterligare information

Minna Saario, ledare, p. 0295 163 146, fö[email protected]


 

Tillbaka till toppen