Hoppa till innehåll
Media

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster fortsätter – nu kan statsunderstöd sökas för utvecklingsarbetet

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2020 16.55
Pressmeddelande 6/2020

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter 2020–2022 i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Nu delas ut statsunderstöd för att utveckla familjecentren och det tidiga stödet i vardagen samt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna med låg tröskel för barn och unga.

Statsunderstöden delas ut som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att införa ett nytt slags heltäckande social- och hälsocentral, som också fungerar som ett ”hem” för rådgivningstjänster och andra familjetjänster med låg tröskel som hör till familjecentren och för utvecklandet av dessa tjänster.

Statsunderstöd för utvecklande av barnskyddet utlyses senare på våren.

Bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet samarbetar inom servicen för barn och unga

Största delen av barnen och ungdomarna möts dagligen i bildningsväsendets tjänster i småbarnspedagogiken och skolan. Fungerande samarbetsstrukturer tryggar samarbetet mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet också när barn eller unga behöver stöd på grund av familjesituation, psykiska problem eller bruk av berusningsmedel. Det väsentliga är också att det systematiska samarbetet med organisationer och andra lokala och regionala nyckelaktörer stärks och att informationsgången mellan dem som arbetar med barn och unga förbättras.

Bildningsväsendets och social- och hälsovårdsväsendets samarbetsgrupper inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster stöder som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral utvecklingen av servicen för barn, unga och familjer i regionerna.

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet samarbetar intensivt för att barn och unga ska få bästa möjliga service i kommunerna och landskapen.

Ytterligare information

Elina Palola, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 595  
Jussi Pihkala, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 256
Katja Bergbacka, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, p. 0295 330 267

Tillbaka till toppen