Pressmeddelanden

Allvarliga arbetsolyckor inom sjöfarten skall anmälas

SHM
Pressmeddelande 16.6.2004 12.40

Arbetsgrupp föreslår partiell dagpenning

SHM
Pressmeddelande 16.6.2004 11.00

Nya läkemedel som ersätts

SHM
Pressmeddelande 16.6.2004 7.00

Arbetarskyddsdistrikten får riksomfattande uppgifter

SHM
Pressmeddelande 10.6.2004 12.00

Anvisningar för läkare om nedsatt körförmåga

SHM
Pressmeddelande 8.6.2004 8.30

Nya näringspreparat som ersätts

SHM
Pressmeddelande 3.6.2004 12.00

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för godkännande

SHM
Pressmeddelande 3.6.2004 11.01

Minister Mönkäre om rökning i restauranger

SHM
Pressmeddelande 2.6.2004 10.00

Samordning av specialomsorgerna om utvecklingsstörda

SHM
Pressmeddelande 2.6.2004 8.10

Tillgången till socialservice effektiveras

SHM
Pressmeddelande 25.5.2004 6.30

Nya bestämmelser om säkerheten vid byggnadsarbeten

SHM
Pressmeddelande 19.5.2004 12.10

Lagen om försäkringsbolag anpassas till EU-direktiv

SHM
Pressmeddelande 19.5.2004 11.00

Utredning om företagsamhet inom hälso- och sjukvården

SHM
Pressmeddelande 17.5.2004 11.30

Verksamheten vid Kauniala krigsinvalidsjukhus tryggas

SHM
Pressmeddelande 11.5.2004 10.45

EU:s hälsovårdsministrar sammanträder i Cork

SHM
Pressmeddelande 10.5.2004 11.00