Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Restaurangerna föreslås bli helt rökfria

Social- och hälsovårdsministeriet
15.12.2005 11.46
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning ändras så att rökning förbjuds i alla restauranger och andra matställen. Rökning kan dock vara tillåten i ett separat rökutrymme som reserverats endast för detta ändamål Näringsidkaren beslutar själv om ett sådant utrymme skall inrättas. Enligt förslaget är det inte tillåtet att arbeta i rökutrymmet och därför är det inte heller tillåtet att servera eller förtära mat och drycker där. Från rökutrymmet får tobaksrök inte spridas till restaurangens övriga utrymmen. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 15 december. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen torsdagen den 22 december. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2007.

Med lagändringen vill man skydda restaurangpersonalen från att exponeras för tobaksrök under arbetstid. Tobakslagstiftningen har sedan år 1995 skyddat personalen på de flesta arbetsplatser från att exponeras för tobaksrök. Restaurangerna har dock varit ett undantag. Enligt en undersökning från år 2004 exponeras var tredje restauranganställd för tobaksrök över fyra timmar per dag trots den stramare lagstiftningen. Det här beror främst på att de ventilationstekniska lösningarna inte är tillräckliga för att hindra tobaksröken från att sprida sig i utrymmena.

I propositionens motiveringar konstateras att förslaget kan leda både till att företagsverksamhet läggs ner och att företagens omsättning minskar, vilket leder till sämre sysselsättning särskilt i serveringsrestauranger. Enligt undersökningar och erfarenheter i andra länder har motsvarande begränsningar inverkat på restaurangernas ekonomi mindre än väntat.

Bland annat Irland, Norge, Nya Zeeland, Italien och Sverige har infört rökförbud i restauranger. I Estland träder en ny tobakslag i kraft i maj 2007.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn 09-160 738 54

Tillbaka till toppen