Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag justeras

Social- och hälsovårdsministeriet
15.12.2005 11.49
Pressmeddelande -

Normerna för bostadsbidraget för pensionstagare ändras från och med den 1 januari 2006. Maximibeloppet för boendeutgifterna som godkänns i bostadsbidraget höjs, beroende på orten, med 0,20-0,29 euro per kvadratmeter per månad. Underhållsnormen höjs med 1,1 procent, vilket motsvarar höjningen av folkpensionsindexet. Vattennormen och uppvärmningsnormen förblir oförändrade.

Normerna för bostadsbidraget för pensionstagare justeras årligen. Efter de aktuella höjningarna stiger maximibeloppet för boendeutgifterna som godkänns i bostadsbidraget med 103-150 euro per år.

Statsrådet gav en förordning om ärendet den 15 december.

Ytterligare information:
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen