Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiskt social- och hälsoministermöte i Köpenhamn

Social- och hälsovårdsministeriet
15.12.2005 12.30
Pressmeddelande -

De nordiska social- och hälsovårdsministrarna sammanträder den 16 december till ett extra möte i Köpenhamn. Från Finland deltar omsorgsminister Liisa Hyssälä.

Vid mötet diskuterar ministrarna beredskapen inför en eventuell influensapandemi. En samnordisk arbetsgrupp har på uppdrag av Nordiska ministerrådet utrett möjligheterna att påbörja en nordisk produktion av influensavaccin. Med en gemensam vaccinproduktion kan man säkerställa de nordiska ländernas vaccinförsörjning vid en eventuell influensapandemi. Finland förhåller sig positivt till ett nordiskt vaccinsamarbete och anser det viktigt att utredningsarbetet fortsätter.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att göra upp en plan för en eventuell influensapandemi. Planen skall vara klar före utgången av februari 2006. I planen betonas vikten av att säkerställa försörjningsberedskapen i fråga om influensavaccin.

Ytterligare information:
Specialforskare Rose-Marie Ölander, Folkhälsoinstitutet, tfn 09-474 483 28
Överläkare Olli Haikala, SHM, tfn 09-160 732 14
Överinspektör Maria Waltari, SHM, tfn 09-160 741 93, 050 364 78 15

Tillbaka till toppen