Pressmeddelanden

Socialjour i var tredje kommun
SHM
Pressmeddelande 16.2.2006 7.05
Sjukhusens vårdköer har blivit kortare
SHM
Pressmeddelande 14.2.2006 8.55
Handbok om genomförande av läkemedelsbehandling
SHM
Pressmeddelande 10.2.2006 10.30
Direktivet om tilläggspensioner till riksdagen
SHM
Pressmeddelande 9.2.2006 12.30
Förordning fastställer gränserna för bullerexponering
SHM
Pressmeddelande 26.1.2006 12.00
EU:s jämställdhetsministrar samlas i Bryssel
SHM
Pressmeddelande 24.1.2006 10.00
EU:s arbets- och socialministrar samlas i Villach
SHM
Pressmeddelande 18.1.2006 6.30
Läkemedlet Tamiflu endast till influensapatienter
SHM
Pressmeddelande 10.1.2006 7.00
Finansieringen av sjukförsäkringen ändras
SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00
Möjlighet till partiell sjukdagpenning föreslås
SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00
Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa
SHM
Pressmeddelande 22.12.2005 13.00
Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006
SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50
Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2006
SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 12.50
Unga röker allt mindre
SHM
Pressmeddelande 19.12.2005 11.00
Nordiskt social- och hälsoministermöte i Köpenhamn
SHM
Pressmeddelande 15.12.2005 12.30