Hoppa till innehåll
Media

Homeentorjuntakemikaalien käyttö ei ole suositeltavaa

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 19.2.2013 14.00
Tiedote -

STM, THL, Tukes, Valvira ja Työterveyslaitos tiedottavat

Homeentorjunta-aineiden käyttöä ei suositella asuntojen, koulujen, päiväkotien tai muiden vastaavien sisätilojen homeongelmien ratkaisuksi, homesiivousten tehosteena tai homeiden ehkäisyssä.

Mikäli rakennuksen pinnoilla tai rakenteissa kasvaa hometta, kosteusvaurion syy on selvitettävä, vaurio korjattava ja vaurioituneet materiaalit poistettava. Myös rakennuksen pinnat ja irtaimisto pitää puhdistaa perusteellisesti homesiivousohjeiden mukaisesti.

Desinfioivia biosidivalmisteita, joiden tehoaineena on PHMG tai PHMB, on käytetty homesiivousten yhteydessä tai homeiden ehkäisyssä, koska ne vähentävät mikrobien kasvua ja tehostavat puhdistusta. Mikäli biosidivalmisteita ei käytetä oikein tai mikäli niitä käytetään kohteisiin, joista niitä saattaa irrota hengitettäväksi, ne saattavat aiheuttaa terveyshaittoja sekä levitysvaiheessa että jonkin aikaa sen jälkeen. Aineille altistuminen erityisesti hengitysteitse voi olla haitallista.

Levityksen jälkeen PHMG ja PHMB kuivuvat tiukasti kiinni käsiteltyihin pintoihin, minkä jälkeen niiden aiheuttamat altistukset ovat vähäisempiä. Mikäli aineita on käytetty oikein, levitysvaiheen jälkeen terveyshaittojen mahdollisuus on pieni.

Huonepölyyn sitoutuneesta tai kuivuneesta PHMG- tai PHMB-tehoaineesta mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ei tämän hetken tutkimustietojen perusteella voida täysin sulkea pois. Mahdollisia haittoja voidaan vähentää poistamalla huonepöly, joka on ollut tekemisissä aineen kanssa. Tilat voidaan myös muuten puhdistaa, jos käytetty puhdistusmenetelmä on luotettava eikä siitä aiheudu muuta terveyshaittaa. Poikkeuksellisissa tapauksissa, kun muut mahdolliset terveyshaittaa aiheuttavat tekijät on poissuljettu ja terveysoireet jatkuvat, biosidit voidaan poistaa uusimalla pinnat, joita aineilla on käsitelty.

Biosidien jäämien mittaamiseen ei toistaiseksi ole olemassa menetelmää. Terveysoireet ovat olleet yleisiä ärsytysoireita, kuten hengitystie-, silmä- ja iho-oireita. Pelkästään oireiden perusteella on vaikeaa todeta suoraa syy-yhteyttä biosidikäsittelyyn. Näin ollen terveyshaitan arviointi perustuu ensisijaisesti siihen, onko aineita käytetty oikein ja milloin oireet ovat syntyneet tai voimistuneet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee, että PHMB-tehoainetta sisältäviä desinfiointiaineita ei käytettäisi sisätiloissa. Tukes myös suosittelee, että yritykset korvaisivat ne vähemmän haitallisilla aineilla tai käsittelyillä. PHMG:n käyttö on kielletty 1.2.2013 lähtien.

Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on torjua haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Ne ovat usein tärkeitä ihmisten terveydensuojelussa muun muassa taudinaiheuttajia ja tuhohyönteistä vastaan.

Lisätietoja

johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311 (terveydensuojelu)
johtaja Esa Nikunen, Tukes, p. 040 504 5175 (kemikaalituotevalvonta Suomessa)
ylitarkastaja Karhi Kimmo, Tukes, p. 050 442 0184 (homeentorjunta-aineiden hyväksyminen ja terveysvaikutukset)
johtava tutkija Anne Hyvärinen, THL, p. 02952 46364 (biosidien käyttöperiaatteet homekorjauksissa)
tutkimusprofessori Hannu Komulainen, THL, p 02952 46322 (PHMG:n ja PHMB:n toksisuus ja terveyshaitat)
ylitarkastaja Pertti Metiäinen, Valvira, p 02952 09612 (terveydensuojeluviranomaisten ohjaus)
tiimipäällikköTiina Santonen, Työterveyslaitos, p. 030 474 2666 (biosidialtistuminen, sen terveyshaitat ja ehkäisy)


Liitteet

Yhteenveto: Homeentorjunnassa käytettyjen biosidien käyttö kodeissa ja julkisissa tiloissa (pdf, 119 kB )


Muualla palvelussamme

Terveydensuojelu

Muualla verkossa

Biosidit (Tukes)

Valviran lausunto Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle (Valvira)

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen (TTL)
 

Tillbaka till toppen