Hoppa till innehåll
Media

HPV-vaccin ska konkurrensutsättas igen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2013 13.52
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat avbryta anskaffningen av HPV-vaccin, dvs. vaccin mot papillomavirus, och inleda konkurrensutsättningen på nytt. Orsaken till beslutet är oklarheter under anskaffningsprocessen, varför man inte kan vara säker på om de erbjudanden som man fått av olika läkemedelstillverkare är jämförbara sinsemellan. Oklarheterna ansluter sig till kvalitetskraven på vaccinen, som man har kunnat tolka på olika sätt.

Till följd av beslutet försenas påbörjandet av HPV-vaccineringen, uppskattningsvis till våren 2014. Målet var från början att vaccineringen av flickor i 11-12 års ålder skulle inledas på hösten 2013. Avsikten är att även 13-15-åriga flickor vaccineras i den första vaccineringsomgången.

Om man är tvungen att uppskjuta vaccineringen till hösten 2014 kommer social- och hälsovårdsministeriet att se till att samma åldersgrupper som planerats fortsättningsvis är med i vaccinationsprogrammet. Detta innebär att också flickor födda 1998, som då redan slutat grundskolan, är med i programmet hösten 2014.

Avsikten är att HPV-vaccinet fogas till det nationella vaccinationsprogrammet. HPV-vaccineringsserien består av tre sprutor. Den andra vaccineringsomgången äger rum efter 1-2 månader och den tredje efter 6 månader från den första omgången.

Mer uppgifter

Aino-Inkeri Hansson, överdirektör, tfn 02951 63285 (frågor som anknyter till beslutet)
Taru Koivisto, direktör, tfn 02951 63323 (nationellavaccinationsprogrammet)
Anni Virolainen-Julkunen, överläkare, tfn 02951 63324 (nationella vaccinationsprogrammet, fr.o.m. 25.2.2013)På vår webbplats

Vaccinationer

På andra webbplatser

Kansallinen rokotusohjelma (THL)

Tillbaka till toppen