Hoppa till innehåll
Media

Organisationer får 301 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2013 11.41
Pressmeddelande -

Nästan 800 allmännyttiga organisationer och stiftelser får sammanlagt 301 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning i år. Med hjälp av understöden uppmuntras organisationerna att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra sin verksamhetsberedskap.

Av Penningautomatföreningens avkastning anvisas ytterligare 102 295 000 euro till krigsveteraner och 10 miljoner euro till militärskadeersättningar.

Statsrådet delade ut understöden i enlighet med det utdelningsförslag som Penningautomatföreningens styrelse utarbetat. Understöd delades ut till sammanlagt 777 sökande och 1 592 objekt.

Ett belopp på drygt 59 miljoner euro av avkastningen lämnades outdelat. Detta belopp delas ut under de följande fem åren.

Penningautomatföreningens understöd delas ut till offentliga allmännyttiga organisationer som kompletterar tjänsterna inom socialvården samt hälso- och sjukvården. Målet med understödsverksamheten är att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor som utsatts för problem. Detta mål förverkligas genom att stödja verksamhet och projekt som drivs av allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser inom socialvården samt hälso- och sjukvården.

Sammanlagt 1 115 organisationer och stiftelser ansökte om understöd. Medel söktes för 2 396 objekt, projekt eller funktioner. De ansökta understöden uppgick till sammanlagt 494 miljoner euro.

I fjol utdelades 277,5 miljoner euro i Penningautomatföreningens understöd till över 800 organisationer.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Lassi Kauttonen, tfn 02951 63577, [email protected]

www.ray.fi =>Understöd 2013 

eller Penningautomatföreningens understödsavdelning, tfn (09) 43701.På andra webbplatser

Penningautomatföreningen RAY  

Tillbaka till toppen