Hoppa till innehåll
Media

SHM tar över utdelningen av penningautomatbidrag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2013 10.50
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tar sannolikt över ansvaret för utdelningen av penningautomatbidrag. Hittills har statsrådets allmänna sammanträde beslutat om utdelningen av bidrag.  Dessutom ska vissa tidsfrister i anslutning till ansöknings- och tillsynsförfarandet i fortsättningen regleras genom social- och hälsovårdsministeriets förordning i stället för statsrådets förordning.  Regeringen överlämnade till riksdagen en proposition om saken onsdagen den 27 februari 2013.

Ändringarna förenklar ansökningsförfarandet för penningautomatbidrag och systemet för beslutsfattande samt effektiviserar tillsynen över användningen av bidragen. Samtidigt förtydligas SHM:s och Penningautomatföreningens (RAY) roller i bidragssystemet.

Reformen gör det också möjligt att dela ut bidrag fler än en gång om året. Ansökningarna om bidrag kan således vara mer fortlöpande eller tematiska. Om ansökningstiderna föreskrivs i SHM:s förordning som utfärdas senare.

Lagen skulle tillämpas på penningautomatbidrag som beviljas från och med 2014.

Närmare upplysningar

konsultativa tjänstemannen Matti Pulkkinen, tfn 0295 163 199På vår webbplats

Penningautomatunderstöd  

Tillbaka till toppen