Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Flexibel vårdpenning för vård av barn under 3 år

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2013 8.32
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen föreslår en flexibel vårdpenning som uppmuntrar deltidsarbete vid sidan av hemvårdsstödet. Enligt förslaget ska dagvårdsavgifterna i fortsättningen bestämmas mer exakt än i dag enligt antalet vårdtimmar.

Målet är att öka möjligheterna till deltidsarbete för småbarnsföräldrar och främja en övergång till arbetslivet för mottagare av hemvårdsstöd. Avsikten är att underlätta en kombinering av arbetsliv och familj, förkorta frånvaroperioder på heltid samt uppmuntra bägge föräldrarna till att dela på vården av barn.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson fredagen den 8 februari.

Differentiering av flexibel vårdpenning enligt arbetstid per vecka

Den flexibla vårdpenningen ska vara större än den nuvarande partiella vårdpenning som utbetalas till föräldrar med barn under 3 år, och förmånen ska differentieras enligt arbetstiden per vecka. Arbetsgruppen beslutade föreslå en ny förmån som är flexiblare än den nuvarande partiella vårdpenningen.  Flexibel vårdpenning kan betalas genast när deltidsarbetet börjar. Arbetsgruppen föreslår inte förändringar i systemet med hemvårdsstöd.

Alla föräldrar till eller andra vårdnadshavare av barn som är under tre år, vars genomsnittliga arbetstid per vecka är högst 30 timmar per vecka eller 80 procent av arbetstiden för heltidsarbete (t.ex. fyra dagar per vecka eller sex timmar per dag) ärberättigade till förmånen. Då är beloppet av den flexibla vårdpenningen 160 euro per månad. Om den genomsnittliga veckoarbetstiden är högst 22,5 timmar eller 60 % av arbetstiden för ordinarie heltid inom branschen (t.ex. tre dagar per vecka eller 4,5 timmar per dag), är den flexibla vårdpenningen 240 euro per månad.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att den förmån som föräldrar som arbetar deltid och har barn som är under tre år höjs för att deltidsarbete ska vara ett attraktivt alternativ för hemvårdsstödet. En differentiering av förmånen enligt veckoarbetstiden uppmuntrar även till kortare arbetsveckor med deltidsarbete.

Dagvårdsavgiften baserar sig på vårdtid som överenskommits för varje verksamhetsperiod

Målet för arbetsgruppen är att reformera grunderna för hur dagvårdsavgifterna bestäms så att avgiften bestäms enligt på förhand överenskommet antal vårdtimmar. Reformen skulle uppmuntra föräldrarna till att planera anlitandet av dagvården enligt det verkliga behovet. Dessutom skulle det förenhetliga kommunernas avgiftspraxis för heldags- och halvdagsvård.

Arbetsgruppen bedömer att de ekonomiska verkningarna av den flexibla vårdpenningen på utgifterna för förmåner blir små. Däremot kan dagvårdskostnaderna öka, om efterfrågan på dagvård ökar. 

Arbetsgruppens förslag baserar sig på vad som står i regeringsprogrammet och statsrådets strukturpolitiska ställningstagande. Regeringen vill stödja en flexibel kombinering av arbetslivet och familjen samt öka kvinnors och mäns jämställdhet i arbetslivet.

Mer uppgifter

arbetsgruppens ordförande, statssekreterare Sinikka Näätsaari, tfn 040 7312384
arbetsgruppens sekreterare, jurist Liisa Holopainen, SHM, tfn 0295 163408, [email protected]På vår webbplats

Kotihoidon tuen ja lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistämistä selvittävän työryhmän muistio (Raportteja ja muistioita 2013:4) Föräldraledighet ger möjlighet att vara med barnen
Barndagvården är omsorg, fostran och undervisningTillbaka till toppen