Hoppa till innehåll
Media

Peruspalveluministeri jakoi kunnille 13 miljoonaa euroa valtionavustusta ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 8.3.2013 8.02
Tiedote -

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 0295 163 290 hallitusneuvos Anne Kumpula, p. 0295 163 590 finanssisihteeri Mikko Nygård p. 0295 163 291 (pitkäaikaisasunnottomuus)

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on myöntänyt kunnille 13 miljoonaa euroa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin uudistushankkeisiin.

"Kunnat saavat erityistä kehittämisrahaa pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn, aikuissosiaalityön kehittämiseen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiseen, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen sekä lasten ja nuorten tukipalvelujen kehittämiseen", toteaa Guzenina-Richardson

Työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksiPerhekeskustoimintaa sekä oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoa kehitetään Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeessa, jossa myös pyritään tietokoneavusteisten hoito-ohjelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Länsi-Suomen alueella toteutettavalle hankkeelle annetaan 1,4 miljoonaa euroa. Lastensuojelun tarpeen arvioinnin laatua parannetaan Väli-Suomessa LasSe-hankkeessa, jolle myönnetään 0,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi on varattu noin kolme miljoonaa euroa lisämäärärahaa lapsiperheiden palvelujen, erityisesti ehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun, kehittämiseen. Tätä rahaa voi hakea seuraavan Kaste-avustushaun yhteydessä.

Tukea vanhusten palveluihin ja palvelurakenteiden uudistamiseenMuistisairaiden palveluprosessimallia kehitetään ja yhteistyörakenteita luodaan ikääntyvien arjen monipuolistamiseksi ja kotona asumisen tukemiseksi Etelä-Suomen Kotona kokonainen elämä -hankkeessa, jolle myönnetään 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 talousarvioon on varattu viisi miljoonaa euroa lisämäärärahaa uuden vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukeviin kehittämishankkeisiin. Tämän rahan hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2013.

Myös OYS-erva-alueen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muodostumista tuetaan 0,2 miljoonalla eurolla

Avustusta pitkäaikaissairauksien ja syrjäytymisen ehkäisyynSyrjäytymisriski on suurin henkilöillä, joilla on pitkäaikaisia sairauksia, päihdeongelmia tai matala toimeentulotaso. Terveempi Itä-Suomi -hankkeessa tehdään poikkihallinnollista ja järjestöyhteistyötä riskiryhmien terveyden edistämiseksi, kansansairauksien ehkäisemiseksi ja terveystottumusten muuttamiseksi. Hankkeelle myönnetään 1,5 miljoonaa euroa.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevien auttamiskeinojen uudistamiseen myönnetään yhteensä viisi miljoonaa euroa. Etelä-Suomen Mielen avain -hanke auttaa nuoria aikuisuuden kynnyksellä ja kehittää kokemusasiantuntijatoimintaa. Avustusta hankkeelle myönnetään 1,5 miljoonaa euroa.

Entistä vaikuttavampia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kehitetään Länsi-Suomessa Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille -hankkeessa, jolle myönnetään 1,5 miljoonaa euroa. Myös Lapin ja Kainuun alueiden yhteiselle Hyvinvointi hakusessa -hankkeelle annetaan 1,1 miljoonaa euroa ja aikuissosiaalityötä uudistavalle Väli-Suomen Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä SOS II -hankkeelle noin miljoona euroa.

Lisäksi yhdeksälle suurimmalle kaupungille myönnetään 2,8 miljoonaa euroa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen.

Seuraava haku syksyllä 2013Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusten seuraava hakuaika päättyy 30. syyskuuta 2013. Avustuspäätökset tehdään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset jaetaan vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin kuntien ja kuntayhtymien uudistushankkeisiin. Ohjelman tavoitteena on edistää palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

Lisätietoja

Liitteet

 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuonna 2013 valtionavustusta (pdf, 95 kB )


Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Muualla verkossa

Länsi-Suomen Kaste-alueelle lähes kolme miljoonaa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen (Tiedote 8.3.2013)

Kaste-avustusrahoja kokemusasiantuntijuustoiminnan kehittämiseksi (Tiedote 8.3.2013)

Pohjoiseen valtionavustusta alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja päih-de- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen (Tiedote 8.3.2913)

Maria Guzenina-Richardson
Tillbaka till toppen