Pressmeddelanden

Studerandehälsovården förnyas i folkhälsolagen

SHM
Pressmeddelande 24.5.2007 11.50

Hannele Varsa leder delegationen för jämlikhetsärenden

SHM
Pressmeddelande 10.5.2007 11.56

Pornografi är inte främmande för ungdomar i Norden

SHM
Pressmeddelande 29.3.2007 11.20

Detemirinsulin specialersätts vid typ 2-diabetes

SHM
Pressmeddelande 15.3.2007 11.48

Nationellt program för social- och hälsopolitiken

SHM
Pressmeddelande 14.2.2007 12.00

Statsrådet delade ut RAY-bidrag

SHM
Pressmeddelande 1.2.2007 12.45