Pressmeddelanden

Sjukpensionärers återgång i arbete underlättas

SHM
Pressmeddelande 8.10.2009 11.06

Smidigare för studerandena att ansöka om sjukdagpenning

SHM
Pressmeddelande 1.10.2009 10.25

H1N1-vaccinationsordningen bestäms med en förordning

SHM
Pressmeddelande 24.9.2009 10.26

Förslaget till vaccinationsordning är färdigt

SHM
Pressmeddelande 17.9.2009 9.00