Pressmeddelanden

EU-konferens om ojämlikhet i hälsa

SHM
Pressmeddelande 14.10.2005 5.30

Avbytarservicen för lantbruksföretagare utreds

SHM
Pressmeddelande 10.10.2005 8.28

Förberedelserna inför en eventuell influensapandemi

SHM
Pressmeddelande 7.10.2005 9.30

Statssekreterare Kostiainen om kvinnohandel

SHM
Pressmeddelande 6.10.2005 13.00

Utkomststödets självriskandel för boendeutgifter

SHM
Pressmeddelande 6.10.2005 10.37

Konferens om kvinnor och demokrati i S:t Petersburg

SHM
Pressmeddelande 4.10.2005 7.30

Behovet av akutvård för missbrukare ökar

SHM
Pressmeddelande 21.9.2005 6.48

Nytt diabetesläkemedel ersätts

SHM
Pressmeddelande 20.9.2005 12.15

Närståendevården reformeras

SHM
Pressmeddelande 16.9.2005 8.10

SHM:s förslag till budget för år 2006

SHM
Pressmeddelande 16.9.2005 8.00

Missbrukarrehabiliteringspenning till arbetslösa

SHM
Pressmeddelande 16.9.2005 7.57

Nivåförhöjning av folkpensionen föreslås

SHM
Pressmeddelande 15.9.2005 10.21

Arbetsgivares folkpensionsavgift

SHM
Pressmeddelande 15.9.2005 10.14

Utredare om revidering av lagen om arbetspensionsbolag

SHM
Pressmeddelande 12.9.2005 7.41